3 veelvoorkomende valkuilen op het gebied van gezondheidsbeleid

Bedrijven zijn zich steeds vaker bewust van de verantwoordelijkheid die zij hebben om hun medewerkers gezond en vitaal te houden. Echter, niet elke aanpak is daarbij even effectief. Wat zijn valkuilen waar bedrijven mee te maken kunnen krijgen?

1. Gezonder maken van de gezonde medewerkers

Een van de middelen die veel bedrijven inzetten om medewerkers aan het sporten te krijgen is het aanbieden van (korting op) een abonnement op de sportschool. De gedachte hierachter is logisch: een fysiek actieve medewerker is minder vaak en minder lang ziek en zal minder snel last krijgen van problemen die pas na lange tijd voorkomen, zoals hart- en vaatziekten. Het probleem is echter dat vooral de mensen die al sporten of regelmatig bewegen gebruik maken van een dergelijke dienst, zoals onderzoek aantoont. De doelgroep die weinig fysiek actief is, zal hierdoor niet snel overgehaald worden. Daarentegen kan het aanbieden van een dergelijke dienst wel goed werken in een breder interventiepakket, waarbij rekening gehouden wordt met mensen die terug kunnen vallen in oude (ongezonde) gewoontes. Bij het opstellen van een gezondheidsbeleid is het dus belangrijk om aandacht te besteden aan activering en terugvalpreventie.

2. Het niet of onvoldoende aanpassen van de werkomgeving

Wat ook vaak voorkomt is beleid dat onvoldoende rekening houdt met de werkomgeving en erg gefocust is op het beïnvloeden van persoonlijke factoren. Een effectief gezondheidsbeleid richt zich onder andere op het onderzoeken en beïnvloeden van risico- en gezondheidsgedrag. Aanpassing van sociale en/of fysieke omstandigheden binnen de werkomgeving kunnen leiden tot gezonder gedrag. Een simpel voorbeeld is de inrichting van de kantine: het aanbieden van gezonde opties werkt bevorderlijk voor gezond eetgedrag. Het wordt complexer als we zitgedrag willen verminderen. Sommige systemen zijn ingericht om een waarschuwing te geven na een bepaalde tijd werken, maar op plaatsen waar dit niet is, speelt de bedrijfscultuur een grotere rol.

3. Verzuim als medisch probleem

Het komt nog veel voor dat organisaties verzuim zien als een medisch probleem. Een gevolg hiervan kan zijn dat de verantwoordelijkheid voor verzuim vooral bij de arbodienst komt te liggen. Leidinggevenden en medewerkers zien verzuim dan minder als iets wat zij actief aan kunnen pakken. Hiermee gaat vaak samen dat verzuim van geval tot geval wordt bekeken en onderliggende organisationele factoren minder aandacht krijgen.