Coping Fit ®

PSY Business heeft een module ontwikkeld om personeel (of een kwetsbaar deel er van) te screenen op dreigende overbelasting of psychische klachten. Bij tijdige onderkenning van klachten kan een passend voorstel worden gedaan om uitval te voorkomen. Dit kan zowel individueel als in teamverband plaatsvinden.

Bij Coping Fit ® is het mogelijk om een enkele werknemer of juist grotere aantallen werknemers in te schatten voor wat betreft de balans tussen draagkracht en draaglast in het werk. Hoe gaan mensen om met problemen en moeilijke situaties enerzijds en het klachtenniveau anderzijds (coping). Met deze informatie kan een inschatting worden gemaakt van het risico van uitval en kunnen wij aangeven wat er nodig zou zijn om de balans binnen de context van het werk te optimaliseren.

Aan de hand van de uitkomst kan een persoonlijk advies op maat worden gegeven voor werknemers die daarvoor in aanmerking zouden komen. Voor de individuele werknemer kan een persoonlijk begeleidingstraject worden opgestart, bestaande uit een vooraf vastgesteld beperkt aantal gesprekken om de manieren van coping in balans te brengen.

Screening gebeurt anoniem en privacy wordt gewaarborgd. Bij ieder traject dat daar eventueel uit voortvloeit worden afspraken gemaakt met werkgever en werknemer omtrent terugkoppeling.

De belangrijkste kenmerken van ons Coping Fit ® programma:

  • Voornaamste doel is verzuimpreventie
  • Screening van personeel vindt plaats door objectieve, gevalideerde vragenlijsten
  • Indien gewenst kan aan de werknemer(s) een individueel begeleidingstraject geboden worden
  • Kan zowel individueel als in teamverband worden aangeboden

Interesse? Of meer informatie

We bieden op maat gemaakte oplossingen. Vraag nu een vrijblijvend informatief gesprek aan!

Contact opnemen

Zij gingen u voor

  • Wist u dat de verzuimkosten tot € 230 per dag kunnen oplopen?

    www.amweb.nl

  • Wanneer de indirecte kosten worden meegerekend, kunnen de verzuimkosten zelfs € 400 per dag zijn.

    www.amweb.nl