afgeschermde pagina

Via de rechtbank hebben wij het verzoek gekregen om u uit te nodigen voor nader onderzoek. Graag informeren wij u over wat u te wachten staat.

1. Uitnodiging

Langduring verzuim met een psychische achtergrond (zoals bijvoorbeeld overspannenheid, burn-out, depressie) kan leiden tot grote productieverliezen. Daarom hebben wij verschillende programma’s gericht op terugvalpreventie, spoedige werkhervatting of zelfs verzuimpreventie.

2. Onderzoekstraject

Langduring verzuim met een psychische achtergrond (zoals bijvoorbeeld overspannenheid, burn-out, depressie) kan leiden tot grote productieverliezen. Daarom hebben wij verschillende programma’s gericht op terugvalpreventie, spoedige werkhervatting of zelfs verzuimpreventie.

3. Eerste afspraak

Langduring verzuim met een psychische achtergrond (zoals bijvoorbeeld overspannenheid, burn-out, depressie) kan leiden tot grote productieverliezen. Daarom hebben wij verschillende programma’s gericht op terugvalpreventie, spoedige werkhervatting of zelfs verzuimpreventie.

4. Advies

Langduring verzuim met een psychische achtergrond (zoals bijvoorbeeld overspannenheid, burn-out, depressie) kan leiden tot grote productieverliezen. Daarom hebben wij verschillende programma’s gericht op terugvalpreventie, spoedige werkhervatting of zelfs verzuimpreventie.

5. Rapportage

Langduring verzuim met een psychische achtergrond (zoals bijvoorbeeld overspannenheid, burn-out, depressie) kan leiden tot grote productieverliezen. Daarom hebben wij verschillende programma’s gericht op terugvalpreventie, spoedige werkhervatting of zelfs verzuimpreventie.

6. Factuur

Langduring verzuim met een psychische achtergrond (zoals bijvoorbeeld overspannenheid, burn-out, depressie) kan leiden tot grote productieverliezen. Daarom hebben wij verschillende programma’s gericht op terugvalpreventie, spoedige werkhervatting of zelfs verzuimpreventie.

Call to action

Via de rechtbank hebben wij het verzoek gekregen om u uit te nodigen voor nader onderzoek. Graag informeren wij u over wat u te wachten staat.

Contact opnemen