Coronamaatregelen PSY

Wij vinden de continuïteit van onze zorg aan u van groot belang. De adviezen van het RIVM vormen daarbij het uitgangspunt:

  • Was vaak en goed uw handen
  • Hou nog steeds zo veel mogelijk 1,5 m afstand tot elkaar te houden
  • Doe een Corona(zelf)test wanneer u klachten (koorts, verkoudheid, benauwdheid) heeft
  • Blijf thuis bij een positieve testuitslag

Wanneer u vanwege het Coronavirus toch niet in de gelegenheid bent om ons te bezoeken, dan is het in de meeste gevallen mogelijk uw afspraak om te zetten in telefonisch contact of videocontact.

Mocht u verdere vragen hebben, dan vernemen we dat uiteraard graag.