Feedback en klachten

PSY Business vindt tevreden klanten erg belangrijk. Mocht u nog vragen hebben, worden deze wellicht al beantwoord bij de

Veelgestelde vragen

Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Uw feedback ontvangen wij dan ook graag. Na afloop van iedere geleverde service versturen wij een digitale tevredenheidsvragenlijst naar alle betrokkenen, zodat wij u in de toekomst nog beter van dienst kunnen zijn.

Ook tussentijds kunt u een tevredenheidsvragenlijst invullen:

Indien de ontevredenheid leidt tot een klacht over de service of het product, is het belangrijk dat dit direct en open besproken wordt met de betrokkene(n). Mogelijk biedt dit een oplossing of kan een eventueel misverstand worden rechtgezet. Als dit geen oplossing brengt, kan er door middel van een e-mail naar info@psybusiness.nl contact worden opgenomen voor het invullen van een klachtenformulier. Wanneer er vervolgens ook na bemiddeling geen oplossing wordt gevonden, kunnen eventueel overblijvende klachten worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie.

Verstuur een e-mail