Doelgroep

Wanneer u wordt belemmerd in het uitvoeren van uw functie of werkzaamheden, kunt u terecht bij PSY Business. Wilt u als werkgever aandacht voor de mentale gezondheid van uw medewerkers en daarmee uitval voorkomen? Ook in dat geval kunt u hiervoor terecht bij PSY Business.

Het is niet relevant of deze belemmering wordt veroorzaakt door omstandigheden op het werk of juist in de privésfeer; in beide gevallen hebben wij verschillende mogelijkheden om handvatten aan te reiken om zo adequaat mogelijk met deze omstandigheden te leren omgaan. Wij hebben een gevarieerd aanbod om de efficiëntie en beleving op de werkvloer voor zowel werkgever als (eventuele toekomstige) werknemer(s) te optimaliseren.

Ons aanbod