Toelichting onderzoekstraject

Via de rechtbank hebben wij het verzoek gekregen om u uit te nodigen voor nader onderzoek. Graag informeren wij u over wat u te wachten staat. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

1. Planning

Na akkoord van de opdrachtgever verzamelen wij voorinformatie en de onderzoeksvragen.

Mochten er zaken zijn waar wij rekening mee kunnen houden, zoals eigen vervoer, reistijd, beschikbaarheid, etc., laat het ons weten.

Tenslotte sturen wij u een uitnodiging met de eerste afspraken.

2. Onderzoek

Het doel is om zo onafhankelijk en neutraal mogelijk de betreffende onderzoeken te kunnen verrichten.

Voor het onderzoek worden de onderzoeksvragen met u besproken.

Het onderzoekstraject zal bestaan uit verschillende onderzoeksafspraken: deze kunnen individueel en/of gezamenlijk zijn. Hou rekening met afspraken die 1 tot 3 uur kunnen duren.

3. Eerste afspraak

Wanneer u een eerste afspraak met ons heeft, verzoeken wij u om een geldig identiteitsbewijs te tonen.

Bij een eerste afspraak op een van onze locaties kunt u zich melden bij het secretariaat, waarna u door uw onderzoeker zal worden opgehaald.

4. Nakomen afspraken

Mocht u toch op een van de geplande afspraken verhinderd zijn, verzoeken wij u ons zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 uur van tevoren, telefonisch of schriftelijk te berichten. Als een afspraak niet tijdig is afgezegd zijn wij genoodzaakt om kosten in rekening te brengen.

5. Conceptrapport

Wanneer onderzoeken afgerond zijn, zal er een (deel)conceptrapport aan u gestuurd worden, ter controle op feitelijke onjuistheden (denk aan spelling van namen, data, etc.). Wij attenderen u er op dat u zich mogelijk kunt beroepen op het correctie- en blokkeringsrecht.

6. Definitief rapport

Na uw controle op feitelijke onjuistheden, wordt het rapport definitief gemaakt en aan opdrachtgever toegezonden. Correspondentie vindt in principe altijd digitaal plaats, beveiligd via Zivver.

Meer informatie

Mocht u na het doornemen van bovenstaand overzicht toch nog vragen overhouden, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Contact opnemen